Contoh Surat Lamaran Kerja Sales

Contoh Surat Lamaran Kerja Sales – Bagi anda yang akan melamar kerja untuk bagian Pemasaran atau Marketing berikut ini merupakan Contoh Surat Lamaran Kerja Marketing Sales

 

Semarang, 12 April 2013

Kepada Yth,
HRD Manager
PT. HARAPAN BARU
Jl. Gunung Sindoro 24 Blok A
Semarang

Perihal : Lamaran Pekerjaan

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan keinginan saya untuk melamar pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam iklan lowongan pekerjaan di harian Pos Kota tanggal 10 April 2013

Pendidikan terakhir saya di SMA Negeri 2 Semarang  telah diselesaikan pada tahun 2010. Saya memiliki kendaraan sendiri (sepeda motor), dan telah mempunyai SIM C dan A.

Dalam surat lamaran ini saya lampirkan 1 (satu) lembar Daftar Riwayat Hidup beserta Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian dan Ijazah terakhir untuk dijadikan bahan pertimbangan selanjutnya.

Besar harapan saya, agar bapak/ibu bersedia meluangkan waktu untuk wawancara, sehingga saya dapat memperkenalkan diri secara lebih baik dan terperinci.

Atas perhatian bapak/ibu, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Rahmad Haryadi

Contoh Surat Lamaran Kerja Sales | admin | 4.5