Contoh Surat Permohonan Bantuan Dana

Contoh Surat Permohonan Bantuan Dana

Surat Permohonan Bantuan

SURAT PERNYATAAN

Nama               : ………………………

Alamat             : ……………………….

Jakarta Barat

Dengan ini saya bermaksud memohon bantuan dana dari PT. ………….., sesuai dengan kesempatan yang diberikan kepada saya. Permohanan dana ini bertujuan untuk memulai usaha saya yaitu di bidang penjualan suku cadang kendaraan bermotor.

Bersama ini pula saya lampirkan:

  1. Proposal Permohonan Dana
  2. Fotocopy KTP
  3. Fotocopy KK
  4. Denah Lokasi

Demikianlah surat ini saya buat, semoga segera dapat ditindaklanjuti.

Hormat saya

 

(………………)

Contoh Surat Permohonan Bantuan Dana | admin | 4.5