Contoh Surat Keterangan Pengganti Ijazah

...dari SMA …………….. dengan : NOMOR INDUK : ……………. Demikianlah Surat Keterangan ini diperbuat sebagai pengganti STTB / Ijazah Asli yang hilang. Semarang, ………………….. 2013 Mengetahui : KEPALA DINAS PENDIDIKAN...

Pengertian Metode Menurut Para Ahli

...Pengertian Metode Menurut Para Ahli – Secara Etimologi berasal dari bahasa latin Methodos, Metha artinya menuju, melalui, mengikuti,melewati dan sesudah, sedangkan hodos artinya jalan, cara atau arah. Dalam kamus...

Contoh Proposal Pensi

...Contoh Proposal Pensi Sekolah – Bagi anda yang ingin membuat atau mencari referensi untuk proposal pensi . Berikut ini merupakan Contoh Proposal Pensi Sekolah PROPOSAL PENTAS SENI SEKOLAH...

Contoh Surat Perjanjian Sewa Beli Tanah

...PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA berkehendak membeli Tanah tersebut dengan cara kredit. Para Pihak sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Sewa Beli Tanah dengan ke-tentuan dan syarat-syarat berikut ini: Pasal 1...

Contoh Surat Undangan Perpisahan Sekolah

...diadakannya acara perpisahan oleh SMA Ma’arif 1 Blora . Maka kami berharap kepada Bapak/Ibu agar dapat menghadiri acara Perpisahan SMA Ma’arif 1 Blora Hari / Tanggal : Sabtu, 12 Juni...

Contoh Proposal Perpisahan Sekolah

...baik sekolah 3. Upacara Pelepasan Tingkat XII Serta Pemberian SKHUN dan Ijazah Dilaksanakan beriringan dengan upacara adat yang merupakan kegiatan inti dari acara ini. Diberikan oleh Kepala Sekolah kepada siswa...

Contoh Surat Memo

...WIB Tempat: Aula Dikpora Kodya Malang Acara: persiapan penerimaan siswa baru Mohon untuk dilaksanakan dengan sebaik – baiknya. Terima kasih Malang, 15 Mei 2012 Kepala Sekolah Drs. Joko Waluyo...

Contoh Surat Lamaran Kerja Bahasa Inggris

...Contoh Surat Lamaran Kerja Bahasa Inggris Terbaru 2013 – Pada dasarnya cara membuat surat lamaran dalam bahasa Inggris memiliki standar yang sama dengan surat lamaran dalam bahasa Indonesia. tetapi,...