Contoh Surat Perjanjian Sewa Beli Tanah

...2. Keadaan lalai atau wanprestasi tersebut menyebabkan Perjanjian ini batal dengan sendirinya, dan kedua belah pihak sepakat untuk melepas segala ke-tentuan yang termuat dalam Pasal 1266 KUH Perdata. 3. Dalam...

Contoh Perjanjian Sewa Rumah

...PT ……….. dengan nomor …………….. Jetpam Kolam Ikan Kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian ini dengan syarat-syarat sebagai berikut Pasal 1 Perjanjian sewa menyewa ini berlaku tiga...

Contoh Surat Perjanjian Hutang Piutang

...pasal 1,maka pihak pertama dan pihak kedua menandatangani surat perjanjian hutang piutang yang dibuat rangkap dua bermaterai senilai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) yang disiapkan oleh pihak kedua di mana...

Disclaimer

...Contoh Surat Web Site Agreement The contoh-surat.net Web Site (the “Site”) is an online information service provided by Contoh Surat (“contoh-surat.net “), subject to your compliance with the terms...

Contoh Surat Pernyataan Hutang

...pernyataan dari pihak-pihak yang bersangkutan mengenai kewajiban hutang dan piutang. Surat pernyataan ini juga berisi waktu atau jatuh tempo pembayaran yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Untuk kelengkapan biasanya...

Contoh Surat Pengantar

...Contoh Surat Pengantar – Surat Pengantar adalah surat yang ditujukan kepada seseorang ,pejabat atau perusahaan yang berfungsi untuk mengantarkan surat baik itu berupa dokumen maupun barang. Surat pengantar ini...

Contoh Kontrak Kerja

...secara musyawarah dan apabila kedua belah pihak tidak dapat menemui kesepakatan maka akan diselesaikan melalui jalur hukum. Surat perjanjian ini disetujui, ditandatangani, serta dibuat rangkap dua, bermaterai cukup, dan masing-masing...

Contoh Surat Pernyataan Belum Menikah

...Contoh Surat Pernyataan Belum Menikah – Terkadang saat anda melamar suatu pekerjaan selain membutuhkan surat pernyataan kesanggupan bekerja juga memerlukan surat pernyataan belum menikah. Surat pernyataan belum menikah merupakan...