Surat Cuti Kerja

...yang bersangkutan : 1. Cuti tahunan : 2. Cuti besar : 3. Cuti bersalin : 4. Cuti sakit : 5. Cuti alas an penting : 6. Keterangan lain-lain CATATAN PERTIMBANGAN...

Contoh Surat Ijin Cuti Melahirkan

...Contoh Surat Ijin Cuti Melahirkan – Surat ijin cuti kerja merupakan suatu bentuk permohonan untuk mengajukan diri karena tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai karyawan atau pekerja dan permohonan ijin...

Contoh Surat Keterangan Ijin Cuti Kerja

...Contoh Surat Keterangan Ijin Cuti Kerja – Bila anda seorang karyawan perusahaan yang sedang sakit atau ada kepentingan keluarga atau hendak menikah, hamil maupun mengandung.Tentunya harus membuat surat ijin...

Format Memorandum of Understanding

...Contoh Format Memorandum of Understanding Indonesia – Berikut ini merupakan Contoh Penyusunan Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepakatan Judul Pembukaan Hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat penandatanganan menunjukkan...

Contoh Surat Pribadi

...keluarga. Ciri-ciri surat pribadi a) Tidak menggunakan kop surat b) Tidak ada nomor surat c) Salam pembuka dan penutup bervariasi d) Penggunaan bahasa bebas, sesuai keinginan penulis e) Format surat...

Penulisan Pesan Iklan

...pesan tergantung pada struktur dan isinya. Struktur iklan yang baik adalah dapat memberi pernyataan dan membiarkan pembaca dan pemirsa menarik kesimpulan sendiri. Format pesan Format pesan yang dibuat komunikator harus...

Contoh Memo

...untuk memberikan informasi atau petunjuk kepada seseorang mengenai suatu hal atau urusan. Misalnya surat memo pemberitahuan, surat memo permintaan, surat memo tugas, surat memo peringatan, surat memo cuti dan lain...

Contoh Surat Izin Tidak Masuk Kerja Karena Urusan Keluarga

...Senin tanggal 4 April 2013 saya tidak dapat masuk kerja dikarenakan ada kepentingan keluarga (Saudara menikah), untuk itu mohon izin saya ini diperhitungkan dengan hak cuti saya. Demikian surat izin...