Contoh Surat Gugatan Cerai Talak

...Contoh Surat Gugatan Cerai Talak   Perihal : Permohonan Cerai Talak, 4 April 2013 Kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Jepara di- Jepara   Assalamu’alaikum wr. wb. Saya yang bertanda...

Contoh Surat Permohonan Cerai

...ini disebut sebagai Pihak PENGGUGAT Bermaksud mengajukan permohonan gugatan cerai terhadap: Nama:…………… Umur:…………… Alamat:…………. Dalam hal ini disebut sebagai pihak TERGUGAT   Sebagai bahan pertimbangan, berikut ini adalah beberapa dasar...

Contoh Perjanjian Sewa Rumah

...Pihak Kedua tidak akan mendapatkan tuntutan dan/atau gugatan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak atas tanah dan rumah tersebut Apabila terjadi perubahan kepemilikan terhadap rumah tersebut, Pihak Kedua tetap...