Contoh Perjanjian Sewa Rumah

...jangka waktu tiga bulan sebelum masa berakhirnya perjanjian harus menyatakan kehendaknya secara tertulis untuk perpanjangan perjanjian ini Pasal 2 Uang sewa rumah adalah sebesar Rp. …………../tahun yang telah dibayar secara...

Contoh Surat Perjanjian Sewa Beli Tanah

...Contoh Surat Perjanjian Sewa Beli Tanah Terbaru 2013 – Sama halnya dengan surat perjanjian kontrak atau sewa lainnya seperti sewa mobil, sewa rumah dan sebagainya, sewa tanah pun juga...

Pengertian Leasing

...sendiri tetap merupakan milik bagi pihak pemberi sewa. Sewa jenis pertama ini berpadanan dengan konsep ijarah di dalam syariah Islam yang secara hukum Islam diperbolehkan dan tidak ada masalah. Adapun...

Contoh Surat Pemberitahuan Kegiatan

...pemberitahuan kegiatan ke polisi Surat Pemberitahuan Kegiatan Nomor : Lampiran : Perihal : Pemberitahuan Kegiatan Unjuk Rasa Kepada Yth: Bapak Kapolres Semarang Barat di Semarang Dengan Hormat, Sehubungan dengan adanya...

Contoh Surat Perjanjian Sewa Mobil

...t : …………………………………………… Telp. (HP): …………………………………………… Sebagai Penyewa kendaraan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA melakukan sewa menyewa Kendaraan (Mobil)dengan menyepakati beberapa butir berikut ini: 1. PIHAK...

Contoh Surat Gugatan Cerai Talak

...istri di rumah orangtua Termohon selama 2 tahun, kemudian pindah di rumah orangtua Pemohon selama 5 tahun 4 bulan dan terakhir di rumah bersama selama 4 tahun, telah berhubungan sebagaimana...

Contoh Surat Edaran Pemberitahuan

...menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut : Surat edaran untuk orang banyak yang jumlahnya terbatas atau bisa dihitung. Misalnya surat edaran di lingkungan kantor, dari pemimpin kepada karyawannya atau pelanggan/nasabah....

Contoh Surat Lamaran Kerja Di Bank

...Contoh Surat Lamaran Kerja Di Bank Terbaru 2013 – Surat Lamaran Kerja Di Bankmerupakan sarana berkomunikasi antara seorang pelamar pekerjaan di sebuah bank yang mana dengan sarana itulah kita...