Contoh Surat Lamaran Kerja Guru

...Contoh Surat Lamaran Kerja Guru – Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat oleh seorang pencari kerja (pelamar) yang ditujukan kepada orang atau pejabat yang dapat memberi pekerjaan atau...

Contoh Surat Lamaran Kerja Guru Bimbel

...Bagi anda yang sedang mencari Contoh Surat Lamaran Kerja Guru Bimbel. Berikut ini merupakan contoh surat lamaran kerja untuk menjadi guru bimbel Surat Lamaran Kerja Hal : Lamaran Kerja...

Contoh Surat Mutasi Guru Honorer

...Contoh Surat Mutasi Guru Honorer – Pengertian Surat Mutasi merupakan surat resmi yang dikeluarkan oleh sebuah instansi/perusahaan/lembaga untuk memindahtugaskan karyawan / pegawai yang berada dalam satu instansi/perusahaan/lembaga Berikut ini...

Contoh Surat Izin Tidak Masuk Sekolah

...kepada guru atau wali kelas. Berikut ini Contoh Surat Izin Tidak Masuk Sekolah Blora, 4 April 2013 Kepada Yth. Bapak/Ibu Guru Wali Kelas IV SD Tegalgunung Blora Dengan hormat, Dengan...

Contoh Proposal Perpisahan Sekolah

...oleh Polsek Padaherang beserta guru pembimbingmenuju kampus SMK Negeri I dan disambut oleh bapak Kepala Sekolah, Komite Sekolah dan orang tua siswa tingkat XII,kemudian bapak Kepala Sekolah memberikan kalung kehormatankepada...

Contoh Laporan Magang

...kesempatan untuk melaksanakan praktek kerjaindustri (PRAKERIN). Laporan ini dapat diselesaikan dengan adanya bantuan dari berbagai pihak seperti parapembimbing, guru-guru, maupun pihak instansi, oleh karena itu penulis mengucapkan banyakterima kasih kepada...

Contoh Proposal Pensi

...DHIKA RISFA AMANDIRA NIS. 1778 NIS. 1972   Mengetahui, Kepala Sekolah Guru Pembimbing (Guru Kesenian) Ir.ANDHIKA PRASETYO,Skom.Mpd IHAT SOLIHAT. Spd. NIP. 010 185 890 128 NIP. 109 198 675 970...

Contoh Daftar Riwayat Hidup

...112340 Telephon : 081323123456 Pendidikan Formal 1991 – 1994 : SMP 624, Jakarta 1994 – 1997 : SMEA 804 Jakarta 1997 – 2001 : Yayasan Administrasi Indonesia (YAI), Jakarta Non...