Surat Permohonan Pensiun Dini

...Surat Permohonan Pensiun Dini – Pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap Pegawai Negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada Negara. Pegawai negeri yang setelah menjalankan...

Contoh Surat Pernyataan Kesanggupan Kerja

...Contoh Surat Pernyataan Kesanggupan Kerja – Ketika anda melamar sebuah pekerjaan, seringkali perusahaan atau instansi terkait meminta para pelamar membuat surat pernyataan yang mana dimaksudkan surat pernyataan tersebut untuk...

Contoh Surat Permohonan Pengajuan Pinjaman Kredit

...pengajuan pinjaman kredit SURAT PERNYATAAN   Nama : Frida Heri Laksana Alamat : Jl. Kebon Rambutan no 4 Pati Pekerjaan : Staf PT. Harapan Baru   Bersama ini saya bermaksud...

Contoh Surat Permohonan Cerai

...permohonan perceraian Contoh Surat Permohonan Cerai Kepada Yth. : Bapak / Ibu Ketua Pengadilan Negeri / Agama……. Di: Tempat Dengan hormat, Bersama surat ini, saya: Nama:…………. Umur:…………. Alamat:……….. Dalam hal...

Contoh Surat Dukungan Kerja

...Contoh Surat Pernyataan Dukungan Kerja- Pada sebuah tender yang cukup besar surat dukungan kerja ini sangat dibutuhkan. Secara tidak langsung fungsi dari Surat dukungan ini tidak lain adalah merupakan...

Contoh Surat Permohonan Beasiswa

...Beasiswa dari sumber lain diketahui PD III. 4. Surat Keterangan Berkelakuan baik dari Pimpinan Fakultas. 5. Foto copy Transkip nilai IPK. 6. Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua/Wali permohonan dan disahkan...

Contoh Surat Perjanjian Sewa Beli Tanah

...Contoh Surat Perjanjian Sewa Beli Tanah Terbaru 2013 – Sama halnya dengan surat perjanjian kontrak atau sewa lainnya seperti sewa mobil, sewa rumah dan sebagainya, sewa tanah pun juga...

Contoh Surat Permintaan Penawaran

...Contoh Surat Permintaan Penawaran – Pengertian Surat permintaan penawaran adalah surat dari calon pembeli kepada penjual yang isinya meminta penawaran. Surat permintaan penawaran diperlukan dalam perdagangan formal yang menuntut...