Contoh Siup

...Contoh Siup – Pengertian SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Setiap perusahaan, koperasi, persekutuan maupun perusahaan perseorangan, yang melakukan kegiatan...

Contoh Kontrak Kerja

...waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban. Dalam Kontrak kerja biasanya terpapar dengan jelas pekerja memiliki hak mendapat kebijakan perusahaan yang sesuai dengan Undang- undang ketenagakerjaan yang...

Pengertian Akuntansi

...keputusan di dalam perusahaan, organisasi, dan lembaga pemerintah Definisi dan Pengertian Akuntansi menurut para ahli : AICPA dalam Kusnadi dkk (1994 : 4) Akuntasi adalah sebuah seni pengklasifikasian dan peringkasan...

Contoh Surat Formal Dalam Bahasa Inggris

...Contoh Surat Formal Dalam Bahasa Inggris Formal Letter No: 1 – V11 – 2013 Lamp: 4 pieces Subject: Visa Application To the Honorable Mr. Head of Immigration Office Denpasar...

Daya Tarik Pesan Dalam Periklanan

...Daya Tarik Pesan Dalam Periklanan – Banyak sekali di media cetak maupun media elektronik terdapat iklan layanan masyarakat. Iklan dapat diartikan sebagai pemberitahuan kepada khalayak / orang ramai mengenai...

Contoh Biodata Diri

...jika ada) E-mail : (alamat email jika ada) Website / blog : (alamat URL website atau blog jika ada) Pekerjaan : (pekerjaan yang dijalani sekarang) Jabatan : (jabatan dalam pekerjaan)...

Contoh Surat Penawaran Jasa

...telah berpengalaman di bidangnya menjadikan kami perusahaan yang Unggul dan Terpercaya, itulah itikad kuat kami dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Harapan kami, penawaran ini dapat terwujud dalam bentuk kerjasama sehingga...

Pengertian Leasing

...sendiri tetap merupakan milik bagi pihak pemberi sewa. Sewa jenis pertama ini berpadanan dengan konsep ijarah di dalam syariah Islam yang secara hukum Islam diperbolehkan dan tidak ada masalah. Adapun...